DANH MỤC

Hotline : 098 456 88850915.211.887

Quạt trần

Ngôi nhà là nơi sum họp cuối tuần, nơi gặp gỡ của các thành viên trong gia đình, nơi thể hiện sự yêu thương nên việc sử dụng những chiếc Hiện nay có rất nhiều kiểu dàng Quạt Trần khác nhau phù hợp cho phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… Hãy đến với QUẠT TRANG TRÍ HOÀNG GIA 162 Tây Sơn để được tư vấn nhưng model phù hợp.

Quạt Trần Cellingfans CF-030

6,300,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-040A

6,700,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-050

6,000,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-060

6,200,000 đ 4,700,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-070

6,700,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-080B

7,800,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-100

7,000,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-100A

7,500,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-111

7,800,000 đ 5,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-150

5,790,000 đ 4,490,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-120

5,900,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-140

6,990,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-190

6,500,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-210

5,600,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-260

5,700,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-270

5,500,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-280

8,500,000 đ 6,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-300

6,800,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-310

7,500,000 đ 5,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-320

7,500,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-330

8,800,000 đ 6,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-360

7,000,000 đ 5,000,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-370

5,700,000 đ 4,499,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-390

6,700,000 đ 4,990,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-400

5,990,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-460

6,300,000 đ 4,600,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-530

6,500,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-540A

6,200,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-630

7,500,000 đ 5,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-650

7,500,000 đ 5,500,000 đ

Quạt trần mountain air 38YFT-7057W

3,700,000 đ 2,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-730A

8,800,000 đ 6,300,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-810

8,000,000 đ 4,300,000 đ

Quạt trần mountain air 48YFT-7061

5,700,000 đ 4,000,000 đ

Quạt trần mountain air 42YFT-7066A

6,100,000 đ 4,500,000 đ

Quạt Trần Cellingfans CF-840

7,000,000 đ 5,000,000 đ
Hệ thống Siêu thị Quạt Trần Trang Trí